Kurnia, Y., & Sagara, D. (2017). Perancangan Aplikasi Penentu Jurusan IPA atau IPS Pada SMA Menggunakan Fuzzy Logic. Tech-E, 1(1), 15 - 21. doi:10.31253/te.v1i1.15